O nás

Správcovská spoločnosť PARTNERS ASSET MANAGEMENT nadväzuje na úspešný príbeh sesterskej spoločnosti PARTNERS INVESTMENTS, ktorá sa etablovala na slovenskom kapitálovom trhu a za veľmi krátky čas patrí k lídrom poskytovania investičných služieb.

Ambíciou spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT je zabezpečiť dostupnosť kvalitných investičných príležitostí pre investorov. Pod prísnym dohľadom Národnej banky Slovenska ponúka služby prostredníctvom podielových fondov kolektívneho investovania.

PARTNERS ASSET MANAGEMENT je súčasťou finančnej skupiny PARTNERS GROUP HOLDING SK. Využíva synergie a know-how dcérskych spoločností holdingu s dlhoročnou pôsobnosťou - v oblasti finančného sprostredkovania, kapitálového trhu ako aj poistenia.

náš tím
Jakub Rosa
Investičný riaditeľ
Na finančných trhoch pôsobí viac ako 7 rokov. Vo svete investícií je doma. Svoje bohaté skúsenosti získal na viacerých pozíciách v bankovom, ako aj investičnom sektore. Má skúsenosti s analýzami finančných trhov a ich aplikáciou na tvorbu investičných stratégií, obchodovaním cenných papierov na burze a portfólio manažmentom. V spoločnosti PARTNERS ASSET MANAGEMENT primárne zodpovedá za investičné stratégie podielových fondov.
Andrea Halmová
Operačná manažérka
Zodpovedá za výkon a riadenie podporných procesov v oblasti vysporiadania, správy a kontroly investovaných finančných nástrojov ako aj výkon procesov súvisiacich s vydávaním a vyplácaním podielových listov. Má bohaté skúsenosti s back a middle office, interným aj externým reportingom a implementáciou IT riešení v oblasti finančných investícií, nadobudnutých dlhoročnou praxou u jedného z najväčších globálnych hráčov na poistnom trhu.
Maryna Prakapchuk
Back office špecialistka
Pracovala v bankovom sektore viac ako 6 rokov, 3 roky sa venovala obchodovaniu s cennými papiermi na OTC a tiež komplexnému auditovaniu finančných a obchodných činností právnických osôb. Má praktické skúsenosti s back a front office, interným aj externým reportingom, kontrolou dodržiavania investičných predpisov AML, MiFID I, MiFID II. Zodpovedá za vývoj manažérskeho informačného systému AMS a administráciu procesov spojených s vydávaním a vyplácaním podielových listov.
Michal Jelenák
Business analytik
Už počas štúdia získaval skúsenosti vo fundamentálnej a technickej analýze akciových spoločností. Pracoval v jednej z najväčších zaisťovní sveta, kde nadobudol hlboké poznatky zo sveta spracovania dát v rôznych Asset Management programoch. Na svojej pozícií nadobudol rôzne skúsenosti pri navrhovaní, implementácií a testovaní najmodernejších riešení zo sveta Asset Managementu. V PARTNERS ASSET MANAGEMENT zodpovedá za testovanie a vývoj manažérskeho informačného systému AMS.
predstavenstvo
Juraj Juras
Juraj Juras
Predseda predstavenstva PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Bohuslav Benedek
Bohuslav Benedek
Podpredseda predstavenstva PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
Jakub Rosa
Jakub Rosa
Člen predstavenstva PARTNERS ASSET MANAGEMENT, správ. spol., a. s.
história
2019

Misia: zvýšiť dostupnosť kvalitných investičných riešení pre klientov, ktorí chcú zhodnocovať svoje finančné prostriedky efektívnejšie ako doteraz

máj
2020

Vznik PARTNERS ASSET MANAGEMENT, príprava procesov, technického a personálneho vybavenia, tvorenie know-how

september
2020

Udelenie licencie správcovskej spoločnosti po splnení prísnych kritérií od Národnej banky Slovenska

október
2021

Participácia investorov na vývoji prvého PARTNERS Fondu realitných investícií

2025

Vízia: patriť medzi lídrov v oblasti poskytovania investičných služieb, prinášať klientom tie najefektívnejšie svetové riešenia, ktoré poskytujú svetové finančné trhy