Vstupná brána do sveta investícií: PARTNERS Asset Management prináša Fond krátkodobých investícií
Vstupná brána do sveta investícií: PARTNERS Asset Management prináša Fond krátkodobých investícií

Nový produkt je primárne zameraný na efektívne zhodnocovanie železnej finančnej rezervy a úspor, ktoré klienti plánujú použiť v horizonte do troch rokov. Reaguje na rastúce úrokové sadzby Európskej centrálnej banky, ktoré aktuálne predstavujú najväčšiu príležitosť za ostatné dekády. Viac o novom produkte hovorí Jakub Rosa, generálny riaditeľ PARTNERS Asset Management.

„Investovanie je pre zachovanie hodnoty a zveľaďovanie majetku nevyhnutné. O to viac je dôležité v dnešných časoch zvýšenej inflácie, ktorú očakávame ešte do konca tejto dekády. Ak tvorí finančná rezerva 10 % z príjmov domácnosti a slúži na to, aby operatívne pokryla nečakané výdavky, investovaná by mala byť s nízkym rizikom. Je to z dôvodu, že len čo budete chcieť tieto prostriedky použiť, nemalo by sa stať, že investícia významne poklesne. Takisto je dôležité, aby bola táto investícia výrazne likvidná a prostriedky by mali byť k dispozícii v priebehu niekoľkých dní bez zbytočných zmluvných pokút,“ objasňuje Jakub Rosa. „A prečo s týmto produktom prichádzame práve teraz? Z hľadiska vývoja finančných trhov sa nesnažíme predvídať a časovať trhy. Budúcnosť v investovaní vidíme skôr v schopnosti rýchlo sa adaptovať na dynamické prostredie a využívať príležitosti, ktoré finančný trh prináša. Takouto príležitosťou sú aj rastúce úrokové sadzby Európskej centrálnej banky, ktorá reaguje na významný nárast inflácie a po rokoch nulových či dokonca záporných sadzieb dochádza k ich zvyšovaniu. Vyššie úrokové sadzby prajú konzervatívnym investíciám, ktoré boli doposiaľ v nevýhode. A ako využívajú takúto nahrávku na smeč Slováci? Bohužiaľ, musíme konštatovať, že stále sú najobľúbenejším produktom bankové vklady, ktoré tvoria väčšinu ich majetku, z čoho viac ako tri štvrtiny tvoria bežné účty.“

Výhody Fondu krátkodobých investícií

  1. Vyššie zhodnotenie než v banke
  2. Dostupná finančná rezerva
  3. Ochrana pred infláciou
  4. Nulové poplatky

Investičná stratégia fondu

„PARTNERS Fond krátkodobých investícií je najmenej rizikový produkt v našom portfóliu, pretože investuje do kvalitných a konzervatívnych nástrojov, ako sú nástroje peňažného trhu, hotovosť, termínované vklady v bankách, korporátne alebo štátne dlhopisy v investičnom stupni s krátkou dobou splatnosti,“ približuje Jakub Rosa.

Cieľom správcovskej spoločnosti bolo dosiahnuť zhodnotenie fondu nad úroveň úročenia bankových vkladov. Fond je takisto vysoko likvidný, investori môžu mať k dispozícii prostriedky v priebehu niekoľkých dní. Ďalším plusom tohto produktu je jeho dostupnosť a nízka nákladovosť. „Verím, že tento produkt efektívne dopĺňa našu ponuku investičných produktov, z ktorého môžete klientom vyskladať portfólio tak, aby ste spĺňali všetky rizikovo-výnosové parametre. PARTNERS Fond krátkodobých investícií vnímam ako vstupnú bránu do sveta investícií, ideálny pre investorov, ktorí preferujú stabilitu pred maximalizáciou výnosu. Na druhej strane, určite ponúka vyšší výnosový potenciál než vkladové produkty v banke,“ uzatvára J. Rosa.

-   Je tento článok užitočný? Zdieľajte ho!