Prečo investovať?

1
Zhodnotenie
S nami získate možnosť vyššieho výnosu než v prípade tradičných bankových produktov, akými sú napr. termínované vklady či sporiace účty. Reálne zhodnotenie vašich prostriedkov v týchto produktoch dosahuje vo výsledku vzhľadom na nízke úrokové sadzby a neustále rastúcu infláciu záporné hodnoty.
2
Investície šité na mieru
Poznáme našich klientov a ich potreby. Slovenský investor je zväčša konzervatívny, nechce, aby jeho investícia kolísala, avšak postupne si uvedomuje, že výnos ide ruka v ruke s podstúpeným rizikom. V snahe minimalizovať riziká a maximalizovať zhodnotenie prostriedkov našich klientov aktívne zabezpečujeme menové riziko v prípade investícií v zahraničných menách.
3
Diverzifikácia a prístup na finančné trhy
Investíciou do podielového fondu participujú naši klienti na vývoji svetových finančných trhov prostredníctvom viacerých tried a podtried aktív, sektorov či regiónov. Investície preto nie sú závislé od vývoja jedného investičného nástroja.
4
Likvidita a dostupnosť
Odpredaj podielových listov fondu zabezpečuje v prípade potreby takmer okamžitú dostupnosť peňazí. Investovanie nie je len pre bohatých. Nízka vstupná investícia robí investovanie do podielových fondov dostupným naozaj pre každého.
5
Jednoduchosť
Naši klienti nepotrebujú hlboké znalosti finančných trhov ani pravidelné sledovanie ich vývoja. O všetko sa postará tím profesionálov, ktorý aktívnymi zásahmi prispôsobuje zloženie fondu aktuálnemu vývoju ekonomiky ako aj kapitálových trhov.
6
Ochrana
Majetok podielového fondu je od majetku správcovskej spoločnosti oddelený. Každý podielový fond má svoj štatút, ktorý predstavuje mantinely a jasné pravidlá pri jeho správe. Ochranu investorov zabezpečuje Národná banka Slovenska a depozitár fondov.
7
Nezávislosť
PARTNERS ASSET MANAGMENT je nezávislá správcovská spoločnosť. Pri výbere vhodných investičných príležitostí do portfólií fondov je najdôležitejším kritériom ich kvalita a nie nálepka majiteľa.
8
Transparentnosť
Informácie o investíciách majú naši klienti dostupné 24 hodín 7 dní v týždni v on-line PAM Klientskej zóne dostupnej odkiaľkoľvek, aj z pohodlia domova. Výsledky fondov, ako aj podrobný komentár ich vývoja, pravidelne aktualizujeme s cieľom byť v čo najväčšej možnej miere transparentní.
9
Dlhodobé partnerstvo a starostlivosť
Investíciou pre nás vzťah s investorom nekončí, práve naopak. Je založený na dlhodobej spolupráci a dôvere. Investujeme spolu s našimi klientmi. Otvorene komunikujeme, nevyhýbame sa odpovediam. Neustále nasledujeme trendy a prinášame klientom inovatívne riešenia.
10
Zázemie stabilnej spoločnosti
PARTNERS ASSET MANAGEMENT je súčasťou finančnej skupiny PARTNERS GROUP HOLDING SK. Vďaka tomu využíva synergie a know-how dcérskych spoločností holdingu s dlhoročnou pôsobnosťou v oblasti finančného sprostredkovania, kapitálového trhu a poistenia.
1
Zhodnotenie
S nami získate možnosť vyššieho výnosu než v prípade tradičných bankových produktov, akými sú napr. termínované vklady či sporiace účty. Reálne zhodnotenie vašich prostriedkov v týchto produktoch dosahuje vo výsledku vzhľadom na nízke úrokové sadzby a neustále rastúcu infláciu záporné hodnoty.
2
Investície šité na mieru
Poznáme našich klientov a ich potreby. Slovenský investor je zväčša konzervatívny, nechce, aby jeho investícia kolísala, avšak postupne si uvedomuje, že výnos ide ruka v ruke s podstúpeným rizikom. V snahe minimalizovať riziká a maximalizovať zhodnotenie prostriedkov našich klientov aktívne zabezpečujeme menové riziko v prípade investícií v zahraničných menách.
3
Diverzifikácia a prístup na finančné trhy
Investíciou do podielového fondu participujú naši klienti na vývoji svetových finančných trhov prostredníctvom viacerých tried a podtried aktív, sektorov či regiónov. Investície preto nie sú závislé od vývoja jedného investičného nástroja.
4
Likvidita a dostupnosť
Odpredaj podielových listov fondu zabezpečuje v prípade potreby takmer okamžitú dostupnosť peňazí. Investovanie nie je len pre bohatých. Nízka vstupná investícia robí investovanie do podielových fondov dostupným naozaj pre každého.
5
Jednoduchosť
Naši klienti nepotrebujú hlboké znalosti finančných trhov ani pravidelné sledovanie ich vývoja. O všetko sa postará tím profesionálov, ktorý aktívnymi zásahmi prispôsobuje zloženie fondu aktuálnemu vývoju ekonomiky ako aj kapitálových trhov.
6
Ochrana
Majetok podielového fondu je od majetku správcovskej spoločnosti oddelený. Každý podielový fond má svoj štatút, ktorý predstavuje mantinely a jasné pravidlá pri jeho správe. Ochranu investorov zabezpečuje Národná banka Slovenska a depozitár fondov.
7
Nezávislosť
PARTNERS ASSET MANAGMENT je nezávislá správcovská spoločnosť. Pri výbere vhodných investičných príležitostí do portfólií fondov je najdôležitejším kritériom ich kvalita a nie nálepka majiteľa.
8
Transparentnosť
Informácie o investíciách majú naši klienti dostupné 24 hodín 7 dní v týždni v on-line PAM Klientskej zóne dostupnej odkiaľkoľvek, aj z pohodlia domova. Výsledky fondov, ako aj podrobný komentár ich vývoja, pravidelne aktualizujeme s cieľom byť v čo najväčšej možnej miere transparentní.
9
Dlhodobé partnerstvo a starostlivosť
Investíciou pre nás vzťah s investorom nekončí, práve naopak. Je založený na dlhodobej spolupráci a dôvere. Investujeme spolu s našimi klientmi. Otvorene komunikujeme, nevyhýbame sa odpovediam. Neustále nasledujeme trendy a prinášame klientom inovatívne riešenia.
10
Zázemie stabilnej spoločnosti
PARTNERS ASSET MANAGEMENT je súčasťou finančnej skupiny PARTNERS GROUP HOLDING SK. Vďaka tomu využíva synergie a know-how dcérskych spoločností holdingu s dlhoročnou pôsobnosťou v oblasti finančného sprostredkovania, kapitálového trhu a poistenia.
„Najlepší spôsob, ako predpovedať
budúcnosť, je vytvoriť ju.“
Alan Kay